Hållbarhet

För oss är hållbarhet viktigt

Som en del av det nordiska näringslivet har vi ett ansvar att ta hand om både samhället och miljön. På Agrol jobbar vi därför aktivt med tre hållbarhetsperspektiv; hållbara produkter, lägre bränsleförbrukning och längre livslängd på maskiner.

 

Hållbara produkter

I dag är fossila insatsvaror en avgörande komponent i tillverkningen av smörjmedel. Detta vi vill ändra på genom att lansera fler miljöanpassade produkter. Vår första sådan kom ut på marknaden redan 1983 och sedan dess har vi utvecklat ett stort antal miljöanpassade produkter, som är både förnyelsebara och biologiskt nedbrytbara. Mendo Longlife och Bio Såg är några exempel på att man kan optimera maskiners drift utan onödiga miljöutsläpp. Vi jobbar aktivt med att lansera fler produkter som både är bra för maskiner och bättre för miljön.

 

Lägre bränsleförbrukning

Nästan en tredjedel av alla koldioxidutsläpp inom EU kommer i dag från transporter. Vidare står lantbruket för över en tiondel av totala utsläpp inom EU. Men så här behöver det inte vara. Som erfarna oljeexperter vet vi på Agrol att rätt motorolja optimerar maskinens bränsleförbrukning och därför även maskinens koldioxidutsläpp. Därför lanserar vi kontinuerligt motoroljor som både är tunnare och mer lågviskosa. Detta hjälper dig att minska dina utsläpp – vare sig du jobbar inom lantbruk, entreprenad, skogen eller annat.

 

Längre livslängd på maskiner

Dagens tillverkningsindustri står för markanta utsläpp. Kedjan från utvinning av metaller och mineraler till färdig maskin är lång och besvärlig för miljön. Vi på Agrol anser därför att vi har en skyldighet att använda de maskiner vi har så länge vi kan. Att vi alltid bör ta hand om de maskiner som redan finns istället för att slita ut dem i förtid, kassera och bygga nya i onödan. Smörjmedel har en stor påverkan på hur länge en maskin lever och spelar därför en avgörande roll i sammanhanget. Rätt smörjmedel leder till längre livslängd för maskinen – med färre reparationer och reservdelar, och därför minskade utsläpp.

Agrol vet hur olja ska hanteras

Vi samarbetar med Nemax Miljöhantering, både vad gäller hantering av farligt avfall och miljökonsultation.