Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy och vad det innebär

Det är viktigt att välja olja med hög kvalitet. Både för maskinens och naturens skull. Våra produkter innehåller därför de bästa basoljorna och additiverna. Med konstant innovation och nära samarbeten med partners över hela världen producerar vi smörjmedel av högsta kvalitet, vilket är precis vad din maskin behöver.

När du väljer Agrol så vet du att maskinens prestanda optimeras, slitaget minskar, driftstoppen blir färre, dina underhållskostnader sänks och effektiviteten ökar.
Kort sagt, med Agrol sparar du både tid och pengar.

Agro Oil tillverkar smörjmedel och kemiska underhållsprodukter av högsta kvalitet till den professionella marknaden för lantbruk, skogsbruk och entreprenad. Vi är experter på tunga maskiner som ska klara ett tufft, nordiskt klimat. Agrol är ett varumärke inom Lantmännen med tillverkning i Sverige. Agro Oils kvalitetspolicy beskriver hur vi arbetar med kvalitet.

 

"En viktig del av Agro Oils affärsidé är att ha en helhetssyn i allt vi gör och att driva affären nära kund."

 

Detta innebär att:

  • Vi utvecklar och marknadsför produkter och tjänster utifrån kund- och affärsnytta. Våra kunder får beställda produkter och tjänster i rätt tid, till överenskommen specifikation och till överenskommet pris.
  • Vi arbetar systematiskt och strukturerat med ständiga förbättringar av vår produktkvalitet och våra processer för att öka vår konkurrenskraft.
  • Vi arbetar förebyggande genom att utföra riskanalyser i alla våra delprocesser.
  • Vi väger in kund- och lagkrav på ett strukturerat och systematiskt sätt i vårt arbete. Detta innebär att vi ställer krav, sätter mål och gör uppföljningar. Vi uppmuntrar kundfokus och helhetssyn hos våra medarbetare och vi ger alla nödvändig kunskap om kraven på våra produkter, tjänster och vårt arbetssätt.
  • Vi säkerställer att kraven på våra processer och produkter uppfylls genom att ha ett väl utvecklat och implementerat ledningssystem.
  • Resultatet av vårt kvalitetsarbete skapar goda förutsättningar för långsiktigt god lönsamhet och konkurrenskraft.
Agrol har rätt olja för din maskin

Undrar du vilka produkter vi erbjuder? Vi har ett stort sortiment för att passa alla typer av maskiner.