Oljehantering

Hantering av spillolja

En ledstjärna för Agrol är att vara både miljömässigt och ekonomiskt hållbara. För att värna om miljön är det viktigt att du som kund hos Agrol känner dig säker i din hantering av farligt avfall. Agrol har därför ett samarbetsavtal med Nemax Miljöhantering för både hantering av farligt avfall och miljökonsultation. Genom samarbetet kan vi erbjuda hantering, förvaring, sortering, transport och dokumentation av farligt avfall. Nemax hjälper dig även med rådgivning och konkreta åtgärder i miljöarbetet. Alla som använder Agrols produkter kan använda tjänsten, vare sig smörjmedlet är köpt direkt från oss eller genom en återförsäljare.

 

Varför hanterar Agrol spillolja?

För att du som kund ska känna dig trygg i att du undviker miljö- och hälsorisker. Dessutom innebär planering och rutiner bäst förutsättningar för att en verksamhet ska uppfylla krav enligt miljöbalken.

 

Vad händer med spilloljan?

Den lämnas till Svensk Oljeåtervinning, som tar emot och behandlar spilloljan vid sin anläggning i Västerås. Av spilloljan framställs en cirkulär eldningsolja, CEO. Denna används antingen för framställning av ny smörjolja eller för att ersätta jungfrulig olja och kol vid kalkframställning.

 

Hur går oljehanteringen till?

Priser, bokning, och fakturering hanteras av Nemax som nås på 0585-260 95 eller info@nemax.se. Priserna är beroende av behandlingskostnad (typ av farligt avfall) och transportkostnad. Beställaren faktureras av Nemax för tjänsten.

Vill du få pris genom Agrols samarbetsavtal?

Inga problem – kontakta Nemax på 0585-260 95 eller info@nemax.se.

För Agrol är kvalitet viktigt

Vi är experter på tunga maskiner som ska klara ett tufft, nordiskt klimat.