Hydrauloljor

Mendo Longlife

Artikelnummer: 7813

Biologiskt nedbrytbar syntetisk hydraulolja för mobila och industriella hydraulsystem där viskositeten 32, 46 eller 64 efterfrågas. Utvecklad för extremt långa bytesintervaller.

  • Mycket långa bytesintervaller minimerar stilleståndstid
  • Exceptionellt lågt slitage minskar underhållskostnader
  • Biologisk nedbrytbarhet gynnar omgivningen
Storlekar: 20L, 208L

Användningsområden

Skogs - och lantbruksmaskiner Entreprenadmaskiner

Mendo Longlife är en syntetisk och biologisk nedbrytbar hydraulolja för mobila och industriella hydraulsystem där viskositeten 32, 46 eller 64 efterfrågas. Produkten är specialutvecklad för att klara mycket långa bytesintervaller och ett brett temperaturspektrum. Mendo Longlife innebär minimerat slitage och dess unika formula gör den extremt skjuvstabil.

Rekommenderas för

SHS 46

SS155434 BV miljöanpassad

DIN 51524 del 2,3 HLP/HVLP

ISO 15380 HEES

Analys Enhet Värde
Densitet vid 15 C kg/m3 920
Flampunkt C 200
Lägsta flyttemperatur C -63
Viskositet
Vid 40 C mm2/s 41
Vid 100 C mm2/s 7,5
Vid -20 C mPa-s 2200
Vid 100 C efter skjuvning 7,5
Viskositetsindex 150
Syratal mg KOH/g 0,4
Luftavskiljning min 4
FZG CEC-L-07-A-85 Belastningssteg 10
Nedbrytbarhet OECD 301B % >60
Rekommenderat temperaturområde C -35...+100
Jodtal g l/100 g <10