5. Vad händer om jag har hydraulolja med fel viskositet?

Det är mycket viktigt att hydrauloljan har rätt viskositet. Både praktiskt och ekonomiskt. För låg viskositet medför onödigt slitage och sämre verkningsgrad hos hydraulpumpen. För hög viskositet å andra sidan innebär tryckfall i ledningar och ventiler. Arbetet går också långsammare och ryckigt vilket ökar slitaget på pumpen. Tänk på att slangar och packningar av naturgummi sväller vid kontakt med hydraulolja.