2. Varför behöver jag byta olja?

Mängden föroreningar i oljan ökar för varje timme och slitaget på motorn blir därför större mot slutet av oljans användningstid. Slarv med oljebyte är en vanlig orsak till fastbrända kolvringar. Oljefiltren blir igensatta och oljecirkulation hindras med risk för oljestopp och motorhaveri genom skärning.