4. När ska jag byta oljefilter?

Vid varje oljebyte är det ekonomiskt gynnsamt att samtidigt byta oljefilter. Oljefiltret tar hand om och avskiljer en del av oljans fasta föroreningar. Ett dåligt eller tidigare använt filter försämrar snabbt en ny oljas egenskaper. Luftfiltren till vevhusventilationen bör göras rena vid varje oljebyte. Dels för att tillfredsställande ventilation ska uppnås, dels för att kunna avlägsna så mycket vattenånga och förbränningsgaser som möjligt ur vevhuset.