9. Vad ska jag göra med min spillolja?

Spillolja skall hanteras med yttersta försiktighet. Både av hygieniska och miljömässiga skäl men också ur förväxlingssynpunkt. Spilloljor kan innehålla cancerframkallande ämnen och föroreningar som bly, nickel och kobolt. Behandla all spillolja som miljöfarligt avfall.