6. Ska jag vara orolig om min hydraulolja blivit missfärgad?

Kontrollera regelbundet om oljan blivit missfärgad eller ogenomskinlig. Om så är fallet indikerar detta att oljan innehåller vatten. Byt oljan omgående! I annat fall är risken stor att vatten och iskristaller blockerar filtren.