3. Påverkar mycket start-och-stopp min oljeförbrukning?

Upprepade korta sk stop-and-go-körningar medför behov av oljebyte oftare än vid långkörningar. Oljan försämras nämligen vid kallstarter genom uppblandning med vatten, som kondenseras i motorn, varvid sk "kallslam" bildas. Oljebyte skall även göras oftare om man kör under dammiga förhållanden.