Hydrauloljor

På jakt efter miljöanpassade hydrauloljor?

Då kan du välja mellan två av våra produkter. Mendo Longlife ger extremt låg nötning och lång livslängd i känsliga miljöer och passar samtliga viskositeter. Även Mendo G4 som ger liten nötning och är lätt nedbrytbar i två varianter – viskositet 32 eller 46. Vi erbjuder även Sköljolja för konvertering ifrån icke miljöanpassad hydraulolja till en miljöanpassad sådan.

Våra vanliga hydrauloljor. 

Hydraul Syntet är en helsyntetisk hydraulolja. Den passar till hydraulsystem där man efterfrågar en viskositet på 32 eller 46 samt extra lång livstid, låg bränsleförbrukning och lite underhåll. Hydraul SH/SHS är en högkvalitativ mineralbaserad hydraulolja som passar till det mesta och finns i tre olika viskositetsklasser (32, 46, 68). För mindre maskiner som behöver en olja med viskositet 32 erbjuds Hydraul Special 32.

 

Agrol har rätt olja för din maskin

Undrar du vilka produkter vi erbjuder? Vi har ett stort sortiment för att passa alla typer av maskiner.

 

Bra att veta:

  • Precis som för motoroljor är det viktigt att välja en hydraulolja med en passande viskositet. För låg viskositet leder till onödigt slitage och sämre verkningsgrad för hydraulpumpar. För hög viskositet ger tryckfall i ledningar och ventiler. Hydraulolja erbjuds därför främst i tre viskositetsklasser: 32, 46, och 68. Hydraulolja är den olja som, i vissa applikationer, kan läcka ut i naturen. I dessa fall är det viktigt att använda en miljöanpassad olja.

  • Miljöanpassade oljor är baserade på lätt nedbrytbara basvätskor och tillsatser som är lågtoxiska och inte bioackumulerbara. För att en olja ska klassificeras som miljöanpassad ska den godkännas enligt svensk standard av Sveriges Tekniska forskningsinstitut.