Hydrauloljor

Mendo G4 32

Artikelnummer: 7809

Biologiskt nedbrytbar syntetisk hydraulolja för mobila och industriella hydraulsystem där viskositeten 32 efterfrågas. Utvecklad för att minimera slitage.

  • Exceptionellt lågt slitage minskar underhållskostnader
  • Biologisk nedbrytbarhet gynnar omgivningen
  • Långa bytesintervaller minskar stilleståndstid
Storlekar: 20L, 208L

Användningsområden

Skogs - och lantbruksmaskiner Entreprenadmaskiner

Mendo G4 32 är en syntetisk och biologisk nedbrytbar hydraulolja för mobila och industriella hydraulsystem där viskositeten 32 efterfrågas. Produkten är utvecklad för att minimera slitage och klara långa bytesintervaller.

Rekommenderas för

ISO VG 32

SHS 32

SS155434 BV miljöanpassad

ISO 6743/4 HV

DIN 51524-3 HVLP

ISO 15380 HEES

Analys Enhet Värde
Densitet vid 15 C kg/m3 901
Flampunkt C 178
Lägsta flyttemperatur C -48
Viskositet
Vid 40 C mm2/s 31,5
Vid 100 C mm2/s 7,0
Vis -20 C mPa-s 820
Vid 100 C efter skjuvning 7,0
Viskositetsindex 185
Syratal mg KOH/g 0,4
Cetop filterfaktor 104
FZG CEC-L-07-A-85 Belastningssteg 10
Rekommenderat temperaturområde C -35...+100
Nedbrytbarhet CEC L-33-A-93 % >95
Nedbrytbarhet OECD 301B % 72