Kylarvätskor

Våra kylvätskor

Kylarvätska Classic är en IAT-produkt som rekommenderas som frys- och korrosionsskyddsvätska i förbränningsmotorer. Om långa bytesintervaller är önskvärt rekommenderas OAT-produkten Kylarvätska OAT som effektivt skyddar kylsystemet i alla förbränningsmotorer mot korrosion och frostsprängning. Där långa bytesintervaller och skydd mot korrosion, frysning, och kavitation är önskvärt erbjuder Agrol HOAT-produkten Kylarvätska Super. Vi erbjuder även Kylarvätska Extrem som är framtagen med en ny teknologi och är fri från skadliga CMR-ämnen, vilket innebär att den är fri från cancerframkallande, mutagena eller reproduktionsstörande ämnen. Dessutom erbjuder vi propylenglykol-baserade Kylarvätska MPG, som är miljövänlig.

 

Agrol har rätt olja för din maskin

Undrar du vilka produkter vi erbjuder? Vi har ett stort sortiment för att passa alla typer av maskiner.

Bra att veta:

  • För att välja rätt kylarvätska är det först viktigt att bestämma vilken typ av glykol kylarvätskan bör vara baserad på; Propylenglykol (MPG) eller Etylenglykol (MEG). Etylenglykol är den mest använda glykolen för kylarvätskor då den har mycket goda egenskaper, men är samtidigt giftig och därför hälsofarlig. Propylenglykol, däremot, är bättre för både miljön och hälsan och växer därför i popularitet trots att den exempelvis blir mer trögflytande vid låga temperaturer och är svårare att stabilisera med additiv än propylenglykol.

  • Glykol blandas främst med tre olika typer av additiv för att ge de önskvärda egenskaperna; Inorganic Additive Technology (IAT), Organic Acid Technology (OAT), eller Hybrid OAT (HOAT). IAT-produkter skyddar både järn och aluminium mycket bra, men additivet bryts ner relativt snabbt och korrosionsskyddet försämras om inte kylarvätskan byts ut vartannat år.

  • Produkter inom OAT-gruppen brukar kallas longlife-glykoler då de har 5-6 års bytesintervaller och starkt rostskydd jämför med IAT-produkter, men de har inte har lika starkt kavitationsskydd. HOAT-produkter är en kombination av OAT och IAT där både långa bytesintervaller och starkt kavitationsskydd uppnås.

  • Vattenkvalitet är viktigt när det kommer till kylarvätskor, då det påverkar utfällning av mineraler, värmeöverföring och utfällning av koppar i motorn t.ex. Vid osäkerhet använd avjoniserat vatten eller färdigblandad kylarvätska. Undvik att blanda olika fabrikat och teknologier. Färgen avgör inte vilken typ eller teknologi det är, då olika fabrikat använder olika färgindikationer. Vid osäkerhet rekommenderas byte av kylarvätska.