Kylarvätskor

Kylarvätska MPG

Artikelnummer: 7533

Färdigblandad kylarvätska för förbränningsmotorer. Utvecklad för att vara hälso- och miljöanpassad.

  • Anpassning för miljö och hälsa är bra för naturen och användaren
  • Skydd mot korrosion minskar stilleståndstid
  • Minimerad kavitation ökar maskinens prestanda
Storlekar: 20L

Användningsområden

Bilar Lätta nyttofordon Lastbilar och bussar Skogs- och lantbruksmaskiner Entreprenadmaskiner

Kylarvätska MPG är en kylarvätska för kylsystemet i förbränningsmotorer. Den är utvecklad med propylenglykol istället för etylenglykol, vilket gynnar både miljön och användaren. Produkten skyddar mot korrosion, frysning och kavitation och klarar max 2 års bytesintervaller.

Rekommenderas för

ASTM 4985, 3306

BS 6580

Klassad som “Icke vådlig"

Analys Enhet Värde
Densitet vid 15 C kg/m3 1050
Färg Grön
Kokpunkt C 170
pH 8,7
Fryspunkt C -36