Övrigt sortiment

Optispray

Artikelnummer: 7968

Alternativ till Adblue med additiv som aktivt förhindrar kristallation. Utvecklad för maskiner med många start och stopp samt drift vid låg temperatur.

  • Förebygger kristallisering och beläggningar i katalysatorn
  • Renar effektivt vid låga temperaturer
  • Fullt blandbar med Adblue
Storlekar: 10L, 208L, 1000L

Användningsområden

Bilar Lätta nyttofordon Lastbilar och bussar Skogs- och lantbruksmaskiner Entreprenadmaskiner

OptiSpray är en alternativ produkt till AdBlue för viss avgasreningsutrustning med selektiv katalytisk reduktionsteknik (SCR-teknik). Produkten behövs i moderna dieselmotorer eftersom den omvandlar skadliga kväveoxider (NOx) till ofarligt kväve och vattenånga. Till skillnad för AdBlue innehåller OptiSpray ett ytspänningsadditiv som ger mindre droppstorlekar. Det gör att produkten fördelar sig bättre i katalysatorn och renar effektivt vid låga temperaturer.

OptiSpray är framtagen för dieselmotoer med många start och stopp samt för drift vid låga temperaturer. OptiSpray kan ersätta, eller är fullt blandbar med, Adblue.

Förpackning Beställningsnr
10 liter 796817

Rekommenderas för
Analys Enhet Värde
Densitet vid 20° C kg/m3 1090
Fryspunkt C -11,5
pH 9,8-10