Motoroljor

Motorolja SAE 10W

Artikelnummer: 7113

Mineralbaserad motorolja (SAE 10W) för tunga dieselmotorer utan avgasrening. Utvecklad främst för gräsklippare och enklare 4-taktsmotorer som inte kräver viskositetsförbättrare.

  • ACEA E2 & API CD/SF
  • Mindre slam och oxidation förlänger motorns livslängd
  • Skydd mot slitage minimerar underhållskostnader
  • Motstånd mot korrosion ökar maskinens tillförlitlighet
Storlekar: 20L, 208L

Användningsområden

Motorolja SAE 10W är mineralbaserad och innehåller inga viskositetsförbättrare. Produkten används i enkla bensin- och dieselmotorer såsom luftkylda gräsklippare samt i vissa transmissioner och hydraulsystem.

Motorolja SAE 10W rekommendas som alternativ till Motorolja SAE 30 när temperaturen understiger -10°C.

Rekommenderas för

SAE 10W

API CF

MAN 270

Analys Enhet Värde
Densitet vid 15 C kg/m3 867
Flampunkt C 218
Lägsta flyttemperatur C -47
Viskositet
Vid 40 C mm2/s 39
Vid 100 C mm2/s 6,6
Viskositetsindex 120
Sulfataskhalt % 1,3