Hydrauloljor

Mendo G4 46

Artikelnummer: 7810

Biologiskt nedbrytbar syntetisk hydraulolja för mobila och industriella hydraulsystem där viskositeten 46 efterfrågas. Utvecklad för att minimera slitage.

  • Exceptionellt lågt slitage minskar underhållskostnader
  • Biologisk nedbrytbarhet gynnar omgivningen
  • Långa bytesintervaller minskar stilleståndstid
Storlekar: 20L, 208L

Användningsområden

Skogs - och lantbruksmaskiner Entreprenadmaskiner

Mendo G4 46 är en syntetisk och biologisk nedbrytbar hydraulolja för mobila och industriella hydraulsystem där viskositeten 46 efterfrågas. Produkten är utvecklad för att minimera slitage och klara långa bytesintervaller.

Rekommenderas för

ISO VG 46

SHS 46

SS155434 BV miljöanpassad

ISO 6743/4 HV

DIN 51524-3 HVLP

ISO 15380 HEES

Analys Enhet Värde
Densitet vid 15 C kg/m3 921
Flampunkt C 227
Lägsta flyttemperatur C -45
Viskositet
Vid 40 C mm2/s 45
Vid 100 C mm2/s 9,2
Vid -20 C mPa-s 1400
Vid 100 C efter skjuvning 9,2
Viskositetsindex 190
Cetop filterfaktor 104
FZG CEC-L-07-A-85 Belastningssteg 12
Rekommenderar temperaturområde C -30...+100
Nedbrytbarhet CEC L-33-A-93 % >95
Nedbrytbarhet OECD 301B % 72