Kylarvätskor

Kylarvätska Extrem

Artikelnummer: 7540

Färdigblandad kylarvätska utan cancerogena, mutagena eller reproduktionsstörande ämnen för en varierad maskinpark.

  • Utfasning av skadliga CMR-ämnen gör produkten säker för användaren
  • Brett användningsområde förenklar inköp
  • Starkt korrosionsskydd och kavitationsskydd förlänger maskinens livslängd
Storlekar: 4L, 20L, 208L, 1000L

Användningsområden

Bilar Lätta nyttofordon Lastbilar och bussar Skogs - och lantbruksmaskiner Entreprenadmaskiner

Kylarvätska Extrem är helt utan cancerogena, mutagena eller reproduktionsstörande ämnen för användarens bästa. Produkten är framtagen för moderna kylsystem i komprimerade motorer och kan ersätta Kylarvätska Super och Kylarvätska OAT, vilket gör den passande i en varierad maskinpark.

Kylarvätska Extrem klarar 5-6 års bytesintervaller, har en stabil lösning av silikater och fosfater för förbättrat korrosionsskydd och kavitationsskydd. Produkten ger även väldigt bra värmeöverföring, tar hand om fluxmedel och motverkar utfällningar.

Rekommenderas för

G64

ASTM D3306, D4985, D6210, D7583

SAE J1034

ÖNROM V 5123

CUNA NC 956-16

PN-C40007:2000

AS 2108-2004

JIS K 2234:2006

SANS 1251:2005

GB 29743-2013

BS 6580:2010

Volvo PV/Cars

Analys Enhet Värde
Densitet vid 15 C kg/m3 1125
Färg Grön
Kokpunkt C >160
pH 7,5-8,5
Vattenhalt vol% <5
Flampunkt C >120
Reservalkalinitet 0,1n HCI 8-10
Fryspunkt C -37