Kombinationsoljor UTTO

Hybran Classic

Artikelnummer: 7727

Mineralbaserad kombinerad transmissions- och hydraulolja (UTTO). Utvecklad för en äldre maskinpark.

  • API GL-4
  • Skydd mot slitage minskar underhållskostnader
  • Goda köldegenskaper ökar pålitlighet
  • Stort användningsområde minskar lagerkostnader
Storlekar: 20L, 208L

Användningsområden

Skogs - och lantbruksmaskiner Entreprenadmaskiner

Hybran Classic är en delsyntetisk kombinerad transmissions- och hydraulolja (UTTO) för användning i framför allt äldre lantbruksmaskiner. Produkten är anpassad för en äldre maskinpark och ger utmärkt skydd mot nötning och slitage under svåra driftförhållanden. Hybran Classic är skjuvningsstabil och dess goda lågtemperatursegenskaper gör den anpassad för det nordiska klimatet.

Rekommenderas för

SH 68

API GL-4

Volvo 97303 WB 101

ZF TE-ML 03E, 05F, 17E, 21F

AGCO Improved Power Fluid 821XL

CASE MS 1206, 1207, 1209, 1210

CNH MAT 3505, 3525

FNH ESN-M2C1134-D, FNHA-2C-201.00

MF CMS M1135, M1141, M1143, M1145

JDM J20C

White Farm Equipment Q-1826

Analys Enhet Värde
Densitet vid 15 C kg/m3 870
Lägsta flyttemperatur C -45
Viskositet
Vid 40 C mm2/s 59
Vid 100 C mm2/s 9,3
Viskositetsindex 142