Motoroljor

Excellent

Artikelnummer: 7126

Helsyntetisk motorolja (0W-30) för både diesel- och bensindrivna personbilar samt lätta lastbilar. Utvecklad för förlängda bytesintervaller och optimerad bränsleekonomi.

  • ACEA A5/B5 & Volvo VCC 95200377
  • Optimerad bränsleekonomi minimerar driftkostnader
  • Långa bytesintervaller minskar underhållskostnader
  • Goda köldegenskaper ger pålitliga kallstarter
Storlekar: 5L

Användningsområden

Bilar Lätta nyttofordon

Excellent är helsyntetisk och passar både diesel- och bensindrivna personbilar samt lätta lastbilar. Produkten är framför allt framtagen för Volvo-bilar men fungerar även i andra applikationer.

Excellent är utvecklad för att förbättra motorns bränsleekonomi och klara förlängda bytesintervaller. Den har även mycket goda lågtemperaturegenskaper och minimerar uppbygnaden av beläggningar och slam, vilket ökar motorns livslängd.

Rekommenderas för

SAE 0W-30

ACEA A5/B5, A2/B1

API SL

Volvo VCC 95200377

Analys Enhet Värde
Densitet vid 15 C kg/m3 843
Flampunkt C 226
Lägsta flyttemperatur C -48
Viskositet
Vid 40 C mm2/s 51
Vid 100 C mm2/s 9,6
Viskositetsindex 175