Smörjfetter

Entreprenadfett EP2 Bio

Artikelnummer: 7417

Biologiskt nedbrytbart syntetiskt smörjfett för tungt belastade glid- och rullningslager.

  • Biologisk nedbrytbarhet skyddar naturen
  • Vidhäftande förmåga ger starkt skydd mot smuts och vatten
  • Minimerat slitage minskar underhållskostnader
Storlekar: 420ml, 18kg, 50kg

Användningsområden

Skogs - och lantbruksmaskiner Entreprenadmaskiner

Entreprenadfett EP2 Bio är ett biologiskt nedbrytbart syntetiskt smörjfett för tungt belastade glid- och rullningslager. Produkten har en lastbärande och hög vidhäftande förmåga.

Entreprenadfett EP2 Bio besitter även utomordentlig vattentålighet, rostskydd och mekanisk stabilitet. Produktens sammansättning är bland annat lämplig för dammar, pumpar och andra vattenmiljöer där vattentåliga och miljöanpassade produkter efterfrågas.

 

Rekommenderas för

SS 155470 miljöklass B

DIN 51502 KPE2E-30

ISO 6743-9 L-

XC(F)BIB2

Analys Enhet Värde
NLGI ASTM D 217 2
Penetration Bearbetad 60 slag 280
Droppunkt C -42
Basoljeviskositet
Vid 40 C mm2/s 500
Vid 100 C mm2/s 60
Pumpbarhet DIN 51805 vid -30 C, mbar <1400
Rostskyddsförmåga ISO 11007, saltvatten 2-2
Vattenresistens DIN 51807:1 1-90
Water washout test ISO 11009, % <5
Fyrkuletest, svetslast N 3200
Temperaturområde C -30...+100