Övrigt sortiment

Absol

Artikelnummer: 7907

Används för sanering, brandskydd, halkskydd och neutralisering av farliga vätskor

  • Kan användas för alla organiska vätskor
  • Innehåller inga farliga ämnen
  • Förhindrar halkolyckor och bränder
Storlekar: 40L

Användningsområden

Absol absorberar, sanerar och neutraliserar farliga vätskor såsom hydrauliska smörj- och eldningsoljor, fetter, lösningsmedel som thinner, lacknafta och
fotogen, och avfall från lack och färg. Fungerar även för brandbekämpning och halkskydd. Produkten består huvudsakligen av sand, kalk, cement och vatten. Absol innehåller inga farliga ämnen. Den absorberade vätskan skall behandlas enligt den nationella eller regionala lagstiftning om farligt avfall (i Sverige: Förordningen om Farligt Avfall, SFS 1996: 971). Om den absorberade vätskan är brandfarlig kan absolen tillsammans med vätskan förbrännas.