1. Vad ska jag göra med mina tomma dunkar?

Kontrollera med din lokala återvinningsstation vad som gäller i just din kommun.