3. Vaikuttaako paljon käynnistystä ja pysäytystä öljynkulutukseeni?

Toistuvat lyhyet pysähtelevät ajot vaativat öljynvaihtoa useammin kuin pitkillä matkoilla. Öljy huononee kylmäkäynnistyksen aikana sekoittumalla veteen, joka tiivistyy moottorissa muodostaen niin sanottua "kylmää lietettä". Öljynvaihto tulisi myös tehdä useammin, jos ajetaan pölyisissä olosuhteissa.