Lantmännens integritetspolicy och information om cookies

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen GDPR (the General Data Protection Regulation) i kraft i samtliga EU/EES länder. I Sverige betyder det att den nya lagen ersätter den svenska personuppgiftslagstiftningen (PUL) och motsvarande lagar i övriga EU/EES länder.

GDPR ställer fler och utökade krav på juridiska personer (exempelvis aktiebolag, stiftelser, föreningar eller myndigheter) som hanterar personuppgifter i sina respektive verksamheter. Ansvaret att uppfylla GDPR åligger varje juridisk person det vill säga för Lantmännens del varje Lantmännenbolag.

För att tillgodose förordningens krav på att informera individer vars personuppgifter behandlas har vi på Lantmännen bl.a. GDPR-anpassat våra allmänna villkor. Mer information om hur vi arbetar med GDPR hittar du här nedan:

Inledning

Lantmännen ekonomisk förening och dess koncernbolag (”Lantmännen” eller ”vi”) behandlar personuppgifter om dig som besöker och använder våra webbplatser, mobilapplikationer och plattformar i sociala medier (”Digitala Kanaler”) och om dig som deltar i kampanjer och tävlingar som anordnas av något av bolagen inom Lantmännen eller som kontaktar oss i anledning av kundärenden.

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter, och vilka rättigheter du har i anslutning till det, och även vilka cookies som används i anslutning till våra Digitala Kanaler.

Denna version av integritetspolicyn har anpassats för Agrol Lubricants Digitala Kanaler.

Lantmännen värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling av personuppgifter inom Lantmännen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Inom EU/EES gäller från den 25 maj 2018 Dataskyddsförordningen (GDPR)1. Då de flesta av Lantmännens bolag omfattas av europeisk lagstiftning utgår denna policy ifrån Dataskyddsförordningen, GDPR. Lokal personuppgiftslagstiftning utanför EU/EES beaktas i relevanta fall.

I anslutning till Lantmännens digitala tjänster kan specifik information om personuppgiftsbehandling ges och den har i så fall företräde framför denna allmänna information.

Vilka personuppgifter om dig samlar vi in?

Vid besök i våra Digitala Kanaler

När du besöker eller använder våra Digitala Kanaler kan vi komma att samla in sådana uppgifter som du själv väljer att lämna till oss, t.ex. ditt namn, postadress, e-postadress och mobilnummer. Personuppgifter kan även samlas in genom cookies som beskrivs i punkten ”Information om cookies- och hur du ska undvika cookies”.

 

Vid deltagande i tävlingar, andra marknadsaktiviteter, utvärderingar eller smakpaneler

Om du deltar i tävlingar eller andra marknadsaktiviteter som anordnas av något av bolagen inom Lantmännen kan tävlingsbidrag och andra uppgifter om dig som är nödvändiga t.ex. för att administrera vinster, komma att behandlas. Om du är med i en utvärderingsaktivitet gällande någon av Lantmännens produkter behandlas även dina omdömen och förslag, samt uppgifter om kön och ålder. Vid smakpaneler behandlas i tillägg även eventuella matallergier.

 

Vid kontakter med vår kundtjänst och annan kommunikation

I kommunikation med oss, t.ex. vid frågor till vår kundtjänst eller i ärende som rör reklamation av produkt som producerats av något av bolagen inom Lantmännen, kan vi förutom dina kontaktuppgifter, komma att behandla t.ex. ärendeinformation, kundnummer, klagomål, önskemål och andra uppgifter som du lämnar om dig själv i kontakten med oss.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, köphistorik, ärendeinformation och fotografier utgör personuppgifter.

För vilka ändamål behandlar vi dina personuppgifter?

Beroende på om du besöker våra Digitala Kanaler, deltar i tävlingar, andra marknadsföringsaktiviteter, utvärderingar eller smakpaneler eller kommunicerar med oss i andra sammanhang behandlar vi dina personuppgifter för olika ändamål:

 • För att tillhandahålla tjänster eller produkter som du beställt och administrera vårt avtal med dig;

 • För att kommunicera med dig och administrera ditt ärende(t.ex. hantera reklamationer/skador, klagomål eller synpunkter etc.);

 • För att hantera och bemöta rättsliga krav t.ex. vid en tvist eller rättsprocess;

 • För att administrera event, tävlingar och vinster. Tävlingsbidrag kan komma att

  publiceras vid marknadsföring;

 • För att följa upp och utvärdera Lantmännens produkter t.ex. genom smakpaneler;

 • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra Digitala Kanaler och de tekniska

  plattformar som de tillhandahålls på;

 • För att upprätta statistik rörande användningen av våra Digitala Kanaler; samt

 • För att marknadsföra produkter och tjänster från bolagen inom Lantmännen (även via

  e-post och sms/mms) som kan vara av intresse för dig. Om du inte vill ta del av sådan information, vänligen kontakta oss på dataskyddsombud@lantmannen.com. Elektronisk marknadsföring kan du även välja bort via länk i våra utskick.