Vår interaktiva utbildning

Välkommen

Här har du möjlighet till att bredda dina kunskaper om våra produkter. Utbildningen finns i två block, baskunskap samt fördjupning.
 
Du kan även testa dina kunskaper. Du kan välja mellan två olika test, ett enklare test som handlar om baskunskap, för dig som då och då kommer i kontakt med våra produkter. Samt ett fördjupat test som verkligen sätter dina kunskaper på prov, för dig som dagligen arbetar med våra produkter!
 
Lycka till!