Tips om kylarvätskor
Undvik att blanda kylarvätskor

Man bör undvika att blanda olika fabrikat och kvaliteter av kylarvätskor om man inte vet vad som finns i kylsystemet. Man kan inte med säkerhet avgöra vilken typ av kylarvätska systemet är fyllt med på färgen.

Batterivatten

För bästa effekt - blanda de koncentrerade kylarvätskorna med Agrol batterivatten som är ett avmineraliserat och avjoniserat vatten.

Tänk på detta vid hantering

Kylarvätska är skadligt för smörjsystemet. Ytterst små mängder kylarvätska i motorns smörjsystem kan orsaka motorskador. Använd därför alltid särskilda mått, kärl och trattar till kylarvätska.