Optispray

Nyhet! För katalysatorer på tunga fordon.

Optispray Agrol

OptisprayTM har samma goda egenskaper som AdBlue, men med tillsats av ytaktiva ämnen. Det ger en mindre droppstorlek oavsett insprutningstyp. En problemlösare för katalysatorer i tunga dieselfordon när det är risk för kristallisation och kakbildning i katalysatorn.

  • minskar kväveoxider (NOx) i avgaser
  • säker att hantera och är inte skadlig för miljön
  • används med fördel om maskinen gör många start och stopp
  • är fullt blandbar med AdBlue


OptisprayTM förhindrar kristallisation och kakbildning.


Beskrivning

OptisprayTM förhindrar kristallisation och beläggningar i system för selektiv katalytisk reduktion (SCR) i fordon och mobila maskiner. Optispray är särskilt viktig i tillämpningar som kännetecknas av låg genomsnittlig motorbelastning/många start och stopp och/eller tomgång. Undvik direkt solljus och långvarig exponering för värme.


Egenskaper

Baserad på en 32,5% urealösning med hög renhet överensstämmer den med ISO 22241-standardens särskilda renhetskriterier för AdBlue. I OptisprayTM tillsätts ett ytaktivt ämne för att minska avbrottstiden för fordon/maskiner och används istället för AdBlue med vilken den är fullt blandbar. Den är säker att hantera och är inte skadlig för miljön. Produkten lagras i en separat tank nära dieseltanken. Den tillsätts inte till dieseln.


Rekommendationer

Kan lagras upp till ett år i förseglad förpackning. Om kristallisation har skett behöver katalysatorn rengöras och återställas. Skölj med AdBlue eller Batterivatten innan Optispray används.