Agrol utvecklar för dig

Vi utvecklar specialanpassade svenskproducerade produkter med hög prestanda så att lantbrukare, entreprenörer och skogsbrukare kan minimera sina underhållskostnader och minska sin miljöpåverkan.

Det handlar om att minimera slitage, minska friktion och att se till att driftstörningar kan undvikas. Effektiviteten ökar. Med rätt smörjmedel reduceras också bränsleförbrukning och utsläpp – det gör stor nytta både för ekonomi och miljö.

Med vår kunskap om nordiskt klimat, vårt miljöarbete samt våra erfarenheter från över 40 års arbete med att underlätta drift av traktorer och maskiner, kan vi leda en helt unik produkt-utveckling. I samarbete med kunder, externa laboratorier, internationella leverantörer och universitet har vi tagit fram och testat smörjmedel med egenskaper som kommer dig till nytta, direkt.

Mendo Longlife är en helsyntetisk miljöanpassad hydraulolja som minskar nötningen på kritiska komponenter i hydraulsystemet med 70 – 80 % jämfört med en standardprodukt. Den är biologiskt nedbrytbar och har mycket lång livslängd. Det betyder lång livslängd på både olja och komponenter i hydraulsystemet. Skulle oljan komma ut i naturen så är den biologiskt nedbrytbar. Andra exempel är Hybran Plus G2 och Hybran Syntet som förlänger livslängden på maskinen. Hybran Syntet är en unik produkt som är lättflytande vid kyla, reducerar bränsleförbrukning och minskar driftstörningar på maskinen, speciellt vintertid.

Vi har flera nya produkter på gång som kommer att underlätta för dig som kund, vilket sänker dina driftkostnader och hjälper dig öka din produktivitet. Håll utkik hos våra återförsäljare under 2018.