Miljöserien

Smörjmedel som sparar miljö och maskin.

 

Vi på Agrol värnar om naturen och ett hållbart maskinägande för skogsbruk, lantbruk och entreprenad utan att ge avkall på kvalitet. Våra produkter uppfyller så långt det går uppställda krav för miljöanpassade produkter med bibehållen teknisk prestanda. Agrol har starkt miljöfokus med ett brett sortiment av miljöanpassade produkter inom hydraulik, transmission, sågkedjeoljor, smörjfett, kylarvätska och avfettning.


Mendoserien

 • helsyntetiska hydrauloljor för mobila och industriella hydraulsystem
 • uppfyller tekniska och miljömässiga krav inom skogs- och anläggningssektorn
 • alla produkter i Mendo-serien finns på SP-listan
 • biologiskt lätt nedbrytbara
 • har lång livslängd och möjliggör förlängda bytes-intervaller med hjälp av oljetester
 • ger lågt slitage


Entreprenadfett EP2 Bio

 • används för smörjning av sågkedjesmörjning på skogsmaskiner
 • finns på SP-listan
 • klarar höga svetslaster


Bio Såg

 • miljöanpassad året-runt-sågkedjeolja för motorsågar och skogsmaskiner
 • baserad på förnybar och biologiskt nedbrytbar basvätska


Avfettning PRO

 • rengör alla typer av fordon
 • luktlös mikroemulsion
 • klassas som bra miljöval
 • godkänd av Kemikaliesvepet


Kylarvätska MPG

 • modern, hälso- och miljöanpassad kylarvätska
 • propylenbaserad: inte vådlig och mindre giftig än traditionell kylarvätska


Hybran Bio

 • miljöanpassad transmissions- och hydraulolja (UTTO)
 • baserad på förnybar och biologiskt nedbrytbar basvätska