Mendoserien

Marknadens bästa miljöoljor till hydraulik.

Miljöanpassade oljor kallar också miljöoljor eller biooljor. De baseras på lätt nedbrytbara basvätskor, som till stor del är förnybara med tillsatser som är lågtoxiska och inte är bioackumulerbara. Basvätskorna består ofta av vegetabiliska oljor (så kllade naturliga estrar) eller syntetiska estrar.


Vegetabiliska oljor

Har inneboende bra smörj- egenskaper, högt viskositetsindex, hög flampunkt och låg toxicitet. Rent kemiskt beskrivs de som omättade, vilket ger dem låg oxidationsstabilitet. Därför modifieras ofta vegetabiliska oljor för att förbättra deras oxidationsstabilitet och därmed livslängd.


Syntetiska estrar

Förekommer inte naturligt utan tillverkas industriellt genom att blanda alkohol och en fettsyra, som får reagera. Mättade syntetiska estrar innehåller inga dubbelbindningar. De är därför mer stabila och har längre livslängd. Det finns också omättade syntetiska estrar, som innehåller dubbelbindningar. De har kortare livslängd.


Mendo Longlife

  • lång livslängd
  • extremt låg nötning
  • baserad på mättad ester


Mendo G4

  • lätt nedbrytbar
  • högt VI
  • liten nötning


Mendo Eco

  • mycket lång livslängd
  • baserad på förnybar basvätska


Arol har utvecklat miljöanpassade oljor med mycket hög kvalitet i verkliga system tillsammans med branschen. Produkterna i Mendoserien ger ökad livslängd på pumpar, möjlighet till lägre mekaniska förluster och extremt lågt slitage i vridlager.