Classicserien

Smörjmedel för äldre maskiner.

Classicserien är Agrols sortiment för maskiner från 1999 och äldre. Det består av produkterna Kylarvätska Classic, Avfettning Classic, Smörjfett Classic EP2, Hybran Classic och Kombi Classic. Det är ett fullständigt sortiment för att smörja äldre motorer, transmissioner, hydraul- och kylarsystem, fettsmorda lager och vid avfettning.

Innan 1999 var avgasrening, insprutningstryck, överladdningssystem med mera mindre avancerade. Det gör att kraven på smörjmedel är enklare. Välj Agrol Classic när du vill ha en funktionell produkt till en enklare maskin. Du sparar både tid och pengar. På köpet får du en produkt som är testad i miljoner timmar!


Kylarvätska Classic

Skyddar effektivt kylsystemet i alla förbränningsmotorer, både för bensin och diesel. Använd endast om systemet redan är fyllt med Kylarvätska Classic.

 • bra korrosionsskydd
 • skyddar mot kavitation
 • minskar risken för frysning


Avfettning Classic

Rengör effektivt nedsmutsade detaljer. Används för avfettning av fordon, motorer, maskindelar och även ytor som verkstadsgolv och smörjgropar. Viktigt med god luftväxling när produkten används.

 • bra kallavfettning
 • fungerar vid avsaltning


Smörjfett Classic EP2

Ett litiumförtvålat enhetsfett som är baserat på mineralolja. Fungerar bra vid båda lätt och tungt belastade lager.

 • allroundfett
 • smörjer både rullnings- och glidlager


Hybran Classic

Fungerar väl som kombinerad transmissions- och hydraulolja till de flesta jordbruks- och anläggnings-maskiner. Används till våta bromsar. Den är en s.k. UTTO-olja.

 • skjuvningsstabil
 • goda lågtemperaturegenskaper
 • lång livslängd


Kombi Classic

En kombinerad motor- transmissions- och hydraulolja. Den är det naturliga valet för din äldre maskin som kräver s.k. STOU-olja.

 • universalolja
 • brett användningsområde
 • ger rationaliseringsfördelar