Agrol Garden-serien

Smörjmedel för trädgårdens maskiner.

När det gäller smörjmedel till fordon, redskap och maskiner anpassade för trädgårdsmaskiner har Agrol rätt produkter i sitt breda sortiment Agrol Garden. Rätt smörjmedel i rätt tid minimerar slitage och bränsleförbrukning – och hjälper till att undvika driftsstopp. De högkvalitativa produkterna i Agrol Garden-sortimentet är framtagna med omsorg om såväl fordon och maskiner som miljö. I vår produktöversikt hittar du vilken produkt som passar din maskin, specifikationer, rekommendationer och emballagestorlekar.


Gräsklipparolja SAE 30 Mineral

Gräsklipparolja är en mineralojebaserad motorolja avsedd för 4-taktsmotorer. Gräsklipparolja är baserad på paraffinbasoljor som kännetecknas av högt viskositetsindex, mycket god oxidationsstabilitet och hög smörjförmåga. Oljans speciella formulering gör att den tål höga temperaturer och varvtal.

Användningsområde:
Gräsklipparolja rekommenderas i första hand till 4-takt gräsklipparmotorer, men kan även användas till andra bensin- eller dieselmotorer där en rak olja (SAE 30) rekommenderas. Byt olja varje vår eller minst en gång per år oavsett körtid.


Motorolja 2-takt Delsyntet

Delsyntetisk tvåtaktsolja utvecklad för landbaserade luft- och vattenkylda tvåtakts bensinmotorer. För inblandning i bensin samt motorer med separat (injektor) oljetank. Har mycket goda slitageskyddande egenskaper som säkerställer drift för de mest krävande tvåtaktsmotorer. Tillsatserna hjälper till att hålla motorn ren från förbränningsrester och avlagringar samt förhindrar korrosion. Motorolja 2-takt har utomordentliga högtemperaturegenskaper.

Användningsområde:
Rekommenderas till hårt belastade tvåtaktsmotorer. Till alla landbaserade luft-, och vätskekylda tvåtaktsmotorer såsom motorsågar, och röjsågar.


Motorolja SAE 10W-40 Delsyntet

En delsyntetisk 4-taktsmotorolja av mycket hög kvalitet som uppfyller de högsta kraven. Oljan är anpassad för alla moderna motorer som har höga effektuttag, långa bytesintervaller och små oljevolymer. Blandningen av syntetiska och paraffiniska basoljor ger produkten mycket goda köldegenskaper och hög oxidationsbeständighet vid höga motortemperaturer samt låg oljeförbrukning. Oljan innehåller väl utvalda tillsatsmedel som ytterligare förstärker dessa egenskaper och håller motorn ren samt minimerar slitage.

Användningsområde:
Motorolja 4-takt, SAE 10W-40 passar till de flesta större åkgräsklippare.


Motorolja SAE 5W-30 Helsyntet

En helsyntetisk 4-taktsmotorolja av högsta kvalitet som är bränslesparande och har utmärkt viskositet i kyla. Oljan är en s.k. Mid SAPS-olja som är speciellt anpassad för motorer utrustade med katalysatorer och partikelfilter. Motorolja SAE 5W-30 är helt baserad på syntetiska basoljor. Detta i kombination med den unikt höga kvaliten på övriga ingående komponenter ger produkten extremt goda låg- och högtemperaturegenskaper. Oljan har mycket lång livslängd och reducerar slitage.

Användningsområde:
Används till snöslungor.


MOTOROLJA 10W-30 Delsyntet

En delsyntetisk motorolja av hög kvalitet för 4-takts bensin- och dieselmotorer. Innehåller tillsatser som ger god oxidationsstabilitet och mycket gott skydd mot skumning, korrosion och slitage. Har mycket goda lågtemperaturegenskaper.

Användningsområde:
Rekommenderas till alla bensin- och dieselmotorer. Speciellt lämplig att använda vid kyla.


Transmissionsolja 5W-50 Helsyntet

En helsyntetisk transmissionsolja av mycket hög kvalitet som tål hög värme i mycket hård drift. Innehåller unika tillsatser som ger oxidationsstabilitet och oöverträffat skydd mot skumning, korrosion och slitage.

Användningsområde: Rekommenderas som växellådsolja till bland annat åkgräsklippare.


Sågkedjeolja Mineral

Mineraloljebaserad sågkedjeolja. Sågkedejeolja är avsedd för smörjning av kedjor och svärd i moderna motorsågar. Innehåller EP-additiver vilket gör att oljan tål höga belastningar utan att oljefilmen brister.

Användningsområde:
Rekommenderas som ”året-runt olja” för hobbysågare, där sågen står oanvänd under en längre tid. Hällbar ned till -20 °C.