Organisation

Agro Oil ingår i Lantmännen.

Om Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 20 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda, med verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 50 miljarder kronor på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan så kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs mer om Lantmännen.

 

Agro Oils organisationstruktur

Sedan 2017 tillhör vi Lantmännens division Energi, och är organistoriskt en del av Aspen. Vi arbetar nära tillsammans med maskintillverkare och användare. Våra korta beslutsvägar ger hög flexibilitet. Fyra produktspecialister som arbetar regionalt och bistår med information, stöd och utbildningsträffar.