Historia

Varumärket Agrol har funnits sedan 1973 men vår historia började tidigare än så. Redan 1968 startade Svenska Lantmännens riksförbund (SLR) sin egen oljeavdelning som försedde centralföreningarna med petroleumprodukter, destillat och smörjmedel. När Agrol lanserades var det ett nytt varumärke för framförallt destillat, diesel och eldningsolja och ersatte Riksolja. Sedan dess har vi försett Sveriges jord- och skogsbruk med högkvalitativa smörjmedel.

 

Agrol år för år

1973:

Varumärket Agrol lanseras. Smörjmedlen säljs fortfarande i grönvita fat med den klassiska grodden som avsändare.

1974:

Helt nya hydrauloljor för entreprenad och skogsmaskiner lanseras som kan användas vid både låga och höga temperaturer. Omsättningen för petroleum uppgår till 200 miljoner kronor, den överlägset största delen kommer från destillat.

1975:

Agro Oil AB bildas och ägs till 15 procent av Svenska Lantmännens Riksförbund. Resterande 85 procent ägs av övriga branscher inom sfären.

1976:

OK och Lantmännen bildar ett gemensamt bolag för produktion av smörjolja: OK- Lantmännen Smörjoljeproduktion AB (OLSAB). OLSAB placeras på Kvarnholmen i Nacka och tillverkar cirka 50 procent av Lantmännens behov av smörjolja. Motoroljan Otto lanseras som en olja för alla personbilar.

1986:

Sågkedjeoljan Biosåg lanseras som vår första miljöanpassade produkt - vegetabilisk och baserad på rapsolja.

1987:

Svenska Lantmännens Riksförbund satsar nu på smörjmedel inom petroleumområdet för att nå nya målgrupper.

1988:

Agrols logotyp får en ny design och lanseras mot de nya målgrupperna anläggning och skog.

1990:

Svenska Lantmännens Riksförbund köper ytterligare andelar i Agro Oil AB, andelen nu uppe i 35 procent.

1992:

Agro Oil AB blir helägt av Svenska Lantmännens Riksförbund. I bolaget samlas nu samtliga delar inom petroleumverksamheten, destillat, smörjmedel och drivmedelskort. Agro Oil AB drivs som ett helägt dotterbolag.

1996:

Agro Oil lanserar Agro Light, det första miljöanpassade dieselbränslet.

1997:

Agro Oil startar en ny produktionsanläggning tillsammans med Kuwait Petroleum Svenska AB och OK. Produktionsanläggningen får namnet Petrolia AB och ägs till 15 procent av Lantmännen. Fabriken stod klar 1998 och samtidigt avvecklade Agro Oil samarbetet med Mobil Oil AB på smörjmedelssidan.

1999:

Agro Oil lanserar ett eget kontokort, Agrolkortet.

2003:

Agro Oil köper biobränsleföretaget Svensk Brikettenergi och omsätter nu drygt 1,1 miljarder kronor.

2005:

Agro Oil lanserar ett nytt betal- och kreditkort: Lantmännenkortet.

2013:

Ny logotype introduceras. Ordet "Lubricants" blir en del i logotypen och kommunicerar tydligt att Agrol även har flera marknader utanför Sverige.