Hantering av spillolja

En ledstjärna för Agrol är att vara både miljömässigt och ekonomiskt hållbara. För att värna om miljön är det viktigt att du som kund hos Agrol känner dig säker i din hantering av farligt avfall.

Vad?

Agrol har ett samarbetsavtal med Nemax Miljöhantering för både hantering av farligt avfall och miljökonsultation. Genom samarbetet kan vi erbjuda hantering, förvaring, sortering, transport och dokumentation av farligt avfall. Nemax hjälper dig även med rådgivning och konkreta åtgärder i miljöarbetet. Alla som använder Agrols produkter kan använda tjänsten, vare sig om smörjmedlet är köpt direkt från oss eller genom en återförsäljare.

Varför?

För att våra kunder ska känna sig trygga i att de gör rätt för miljön och undviker hälsorisker. Planering och rutiner ger även de bästa förutsättningarna för att en verksamhet ska uppfylla krav enligt miljöbalken.

Vad händer med spilloljan?

Spilloljan lämnas till Svensk Oljeåtervinning som tar emot och behandla spillolja vid sin anläggning i Västerås. Av spilloljan framställs en cirkulär eldningsolja, CEO, som används för framställning av ny smörjolja eller ersätter jungfrulig olja och kol vid kalkframställning.

Hur?

Priser, bokning, och fakturering hanteras av Nemax som kan kontaktas på 0585-260 95 eller info@nemax.se. Priserna är beroende av behandlingskostnad (typ av farligt avfall) och transportkostnad. Exempelvis är behandlingskostnad för spillolja inom Mälardalen 20 öre per kg och transportkostnaden är fri vid volymer över 1000 liter. Beställaren faktureras av Nemax för tjänsten.

För att få pris genom Agrols samarbetsavtal, kontakta Nemax och ange avtalsnummer 0123109.