Hållbart skogsbruk på riktigt.

Många talar om de värden som växer i Nordens skogar. Vi på Agrol menar att mänskliga och maskinella värden är minst lika viktiga. Vi gör det vi kan för att det ska vara bra att arbeta i skogen. Skogsbruket ska vara hållbart för människa, maskin och miljö.

Våra produkter har testats noggrant av användare i fält. Vi kan därför stolt slå oss för bröstet av stolthet över hydrauloljan Mendo Eco. Den är lätt nedbrytbar och baserad på förnybara råvaror. Det är verkligen en ny generation av miljöanpassade hydrauloljor, som klarat genomförda fälttester på ett exemplariskt sätt. Eftersom hydraulpumpen är den enskilt dyraste delen i många maskiner är en bra hydraulolja avgörande för driften. Denna, sjätte generationens hydraulolja, minskar slitaget markant på maskindelarna. Det ger självfallet miljövinster, men även arbetsvinster.

Entreprenadfett EP2 Bio ger många fördelar jämfört med sågkedjeoljor. En tiondel så mycket går åt och ändå håller maskindelarna längre. Slitage på sågsvärd och topptrissor minskade med en dryg tredjedel under testkörning vid hårt arbete. Agrols smörjfetter fungerar väl i såväl mycket höga som mycket låga temperaturer. En av våra testare bekräftar att ”vi har jobbat när det var trettio minusgrader, utan problem”.

Vi på Agrol pratar om hållbart skogsbruk på riktigt. Det betyder att prestanda och miljöhänsyn går hand i hand, till nytta för alla som arbetar med skogen.

Vi rekommenderar till skogsbruk

Hållbart skogsbruk på riktigt - Prestanda och miljöhänsyn går hand i hand. Våra spetsprodukter för skogsbruk ger såväl arbets- som miljövinster. (Klicka på respektive produkt för mer information.)