Att bruka är att utveckla

Lantbruk är kretsloppets arbete, årstid för årstid, år efter år. Det betyder kontinuerligt nytänkande, där vi på Agrol bidrar till dina förändringssteg. Vi arbetar för att ditt kommande år ska bli ditt bästa någonsin.

Med hjälp av forskning och produktutveckling sänker vi lantbrukets driftskostnader. Rätt olja och smörjmedel ger mindre slitage, mindre friktion och lägre bränsleförbrukning. Det är bra för fordon, maskiner och ekonomi – och dessutom för miljön.

En produkt som bör nämnas är Multi Syntet EP1,5 – vårt syntetiska smörjfett för blandad maskinpark med tungt belastade glid- och rullningslager. Det går åt så mycket mindre smörjfett än olja, och resultaten gällande hållbarhet är otroligt bra! Smörjfettet fungerar väl både i mycket höga och mycket låga temperaturer – i hårt arbete både sommar och vinter.

Vi har också motoroljan Evo Truck 15W-40 för fordon som arbetar under hårda betingelser eller går med förlängda oljebytesintervaller. 
Dessutom vet du säkert redan att helsyntetiska oljor har särskilt bra livslängd och att de är en god investering. Vi hjälper dig välja mellan Hybran Syntet och Hybran Plus G2 för transmission och hydraulik, samt Hypoid Syntet när hypoidolja föreskrivs. Hypoid Syntet kan ofta användas som enhetsolja på samtliga smörjställen i vallmaskiner.

Agrol har arbetat med att underlätta drift av traktorer och maskiner i vårt nordiska klimat, i över 40 år. Se över dina smörjmedel och dra nytta av oss!

Vi rekommenderar till lantbruk

Våra spetsprodukter för lantbruk höjer produktiviteten till nästa nivå. Öka livslängden på dina maskiner, sänk kostnader och minska riskerna. (Klicka på respektive produkt för mer information.)