Hållbarhet

En ledstjärna i Agrols utvecklingsarbete är att våra produkter ska ha så låg miljöpåverkan som möjligt. Även om insatsvaran för våra smörjmedel är olja, vill vi erbjuda så bra och miljöanpassade produkter som vi bara kan.

För oss går prestanda och miljöhänsyn hand i hand
Rätt smörjmedel minskar både bränsleförbrukningen och utsläppen. Med våra produkter minskar du också slitage, friktion och driftstörningar, vilket ökar livslängden på dina maskiner och fordon. Det är både miljömässigt och ekonomiskt hållbart.

Miljöanpassat – och kvalitetssäkrat
Agrols första miljöanpassade produkt – sågkedjeoljan - kom ut på marknaden redan 1983. Sedan dess har vi utvecklat ett stort antal högklassiga miljöanpassade produkter. Idag har vi minst ett miljöanpassat alternativ inom varje produktområde.

Vi ställer höga kvalitetskrav på hela vårt sortiment. Våra miljöanpassade alternativ fungerar tekniskt sett precis lika bra som de produkter de ersätter eller kompletterar. Innan vi lanserar en miljöanpassad produkt på marknaden har den testats i de mest extrema förhållanden för att vi ska kunna garantera en fullgod funktion.

 

Inom dessa områden är vi verksamma

Agrol erbjuder miljömässigt hållbara, egenutvecklade produkter som produceras i Sverige och är anpassade för lant- och skogsbruksmarknaden samt entreprenadmarknaden. Läs mer om våra miljöanpassade produkter för respektive område genom att klicka på rutorna nedan.