Agrols produkter

Lantmännen är under varumärket Agrol en stor leverantör av smörjmedel till proffsmarknaden.

Agrolkortet MasterCard är fulltankat med fördelar. Gäller på över 30 miljoner köpställen.

Lantmännen Agroenergi producerar och säljer biobränsle under varumärket Agrol.